Od trećeg razreda učenike pripremamo za obvezne ispite Državne mature: omogućen im je po jedan sat priprema iz hrvatskog jezika, engleskog jezika te matematike. Učenici u četvrtom razredu imaju po dva sata priprema za obvezne predmete te pripreme za izborne predmete.

Posebno smo ponosni na naše mentorice koje imaju puno iskustva i uspjeha na pripremama za Državnu maturu: svi učenici uspješno polažu Državnu maturu.

Kalendar i vremenik ispita Državne mature 2023./2024.