Posao službenika za informiranje obavlja zamjenica ravnateljice Maja Breitenfeld, 4852 142, maja.breitenfeld@gmail.com.