Interdisciplinarna nastava

Svako polugodište provedemo jedan dan sudjelujući u zanimljivim radionicama koje povezuju nekoliko predmeta, a sve pod nazivom Interdisciplinarni dan. Predavanja profesora imaju karakteristike kreativne nastave, a radionicama u kojima sudjeluju učenici povezuju se različiti, na prvi pogled, nesrodni predmeti. Do sada smo održali više takvih dana:

1. Mozak

2. August Šenoa

3. Znanost u ljubavi

4. Avangarda

5. Boje

6. Glazba 1. dio

7. Glazba 2.dio

8. Bonton

9. Prirodoslovni piknik