Interdisciplinarni dan

U Prvoj privatnoj gimnaziji njegujemo interdisciplinarni pristup predmetima u svakodnevnoj nastavi, a posebno za vrijeme Interdisciplinarnih dana te Otvorenog dana škole, kada temama pristupamo iz različitih aspekata, kako bi učenici dobili cjelovitu sliku i lakše usvojili gradivo.

Svako polugodište provedemo jedan dan sudjelujući u zanimljivim radionicama koje povezuju nekoliko predmeta, a sve pod nazivom Interdisciplinarni dan. Tada učenici zadanoj temi pristupaju na kreativan način, a lakše i brže usvajaju nova znanja jer informacije povezuju iz nekoliko različitih pogleda: sa strane društvenih te prirodoslovnih predmeta.

Pročitajte kako smo proveli naše interdisciplinarne dane: