Učenici 2. razreda su bili na jako zanimljivoj i poučnoj izložbi „Od kugle do svemira“.