Izvannastavne aktivnosti

Osim redovne nastave, svakom učeniku PPG-a su na raspolaganju mnogobrojne izvannastavne aktivnosti. Volimo slušati i vaše prijedloge, stoga smo u školskoj godini 2020./2021. uveli i nekoliko noviteta. Ove školske godine sve se izvannastavne aktivnosti održavaju online nakon nastave.

Digitalni marketing
City Math Club
Humanitarna grupa
Geografsko-istraživačka grupa
Prirodoslovna grupa
Medijacija
Likovna grupa
English Debate Club
Šahovski klub
Mindfulness
Filmska grupa
Pripreme za Goethe certifikate
Pripreme za Cambridge ESOL certifikate
Short Story Club
Debatna grupa
Napredna matematika
Napredna informatika
Novinarska grupa

Sve izvannastavne aktivnosti i njihove opise pogledajte ovdje.