Izvannastavne aktivnosti

Osim redovne nastave, svakom učeniku PPG-a su na raspolaganju mnogobrojne izvannastavne aktivnosti. Volimo slušati i vaše prijedloge, stoga svake školske godine uvodimo i nekoliko noviteta.

Humanitarna grupa
Geografsko-istraživačka grupa
Prirodoslovna grupa
Prva pomoć
Likovna grupa
English Debate Club
Šahovski klub
Pripreme za Goethe certifikate (B1, B2 i C1)
Pripreme za Cambridge ESOL certifikate (First-B2, Advanced-C1)
Debatna grupa
Napredna matematika
Napredna informatika
Novinarska grupa
Dramska družina
Digitalni marketing
Medijacija
Mindfulness
Culture Explorers
Filmska grupa
Short Story Club
Zbor
Kreativna grupa

Sve izvannastavne aktivnosti i njihove opise pogledajte ovdje.