Naši maturanti uspješno su maturirali, upisali željene fakultete i sada kada je sve gotovo željeli smo saznati kakvo mišljenje imaju o školi, nastavi, profesorima i međuljudskim odnosima.

Anketirali smo 17. generaciju maturanata. Evo što su rekli:

1. 89% izjavilo je da voli ići u školu

2. 79% učenika škola potiče na razmišljanje i stvaranje novih ideja

3. 92% učenika izjasnilo se da su predavanja nastavnika jasna

4. 78% učenika smatra da učenici ove škole uče kako kvalitetno i kulturno komunicirati s drugim ljudima

5. 85% učenika smatra da je ocjenjivanje pravedno i dobro razrađeno

6. 92% učenika izjavilo je da su nastavnici spremni pomoći kada im je to potrebno

7. 87% učenika smatra kako između nastavnika i učenika vladaju dobri odnosi

8. 94% učenika smatra kako se nastavnici trude razumjeti učenike i uvažavati njihovo mišljenje i ideje

9. 83% učenika slaže se da se u školi primjenjuju jasna pravila ponašanja

10. 85% učenika je zadovoljno svojim nastavnicima