Ove sjajne vijesti stižu nam baš na Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece, koji obilježavamo 19. studenoga. Time se posebno ističe važnost prava djeteta na zaštitu od nasilja te se potiče razvoj prevencijske kulture i jačanje svjesnosti o tome da se svako nasilje nad djecom može i treba spriječiti. Ovogodišnja središnja tema Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece je prevencija seksualnog zlostavljanja djece. S tim u vezi, pravobraniteljica za djecu je u povodu Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja (18. studenoga), uputila preporuku Vladi RH o nužnosti donošenja posebnog zakona o zaštiti djece od nasilja.

Mjesec studeni u cijelom je svijetu posvećen podizanju svjesnosti o važnosti zaštite prava i dobrobiti djece, budući da se 20. studenoga obilježava kao dan kada su Ujedinjeni narodi, 1989. godine,  donijeli Konvenciju o pravima djeteta.

Čestitamo našoj Normi na ovoj velikoj časti!