Samo nas još 77 dana dijeli od odlaska na Harvard Model UN konferenciju u Boston.
Na našu sedmu uzastopnu konferenciju 2016. idemo kao predstavnici Italije u sklopu Ekonomskog i socijalnog vijeća.
Karla Ruškovec i Mia Mirković (2.r) proučavat će stigmu vezanu uz mentalne bolesti i brigu za kronične bolesnike u zemljama u razvoju u sklopu Komisije za socijalni razvoj. Mateja Matjačić (2.r) i Katarina Trojnar (4.r) ove su godine dio Vijeća za ljudska prava UN-a unutar kojeg će raspravljati o primjerima institucionaliziranog rasizma te problemima u javnom pravosuđu s kojima se suočavaju zemlje u razvoju. Karlo Markanović i Ivan Trojnar (2.r) dio su Međunarodne agencije za atomsku energiju, a bavit će se temom nuklearnog terorizma, kao i međunarodnim pristupom nuklearnom gorivnom ciklusu. Laura Soldo i Mia Sara Bertović (3.r) će u sklopu posebnog saziva Komisije za izgradnju mira raspravljati o etničkim i vjerskim napetostima u novonastalim državama. Nije potrebno ni naglasiti koliko smo oduševljeni ovim zanimljivim temama i zahvalni na prilici da što više naučimo o relevantnim i aktualnim problemima u današnjem svijetu i kroz zajedničku suradnju osmislimo mjere pomoću kojih se ti problemi mogu barem djelomično riješiti. Na mladima svijet ostaje!