Naši robotičari u Osijeku

Nastavno na izrazito uspješan boravak na robotičkom seminaru u Petnici početkom godine, naši budući drugaši, Vito Vrbić i Lovro Pavošević, uputili su se s mentoricom Vedranom Milutinović u Osijek na nastavak edukacije o programiranju na robotima. Prvi dan odslušali su predavanje o računalnom programu u kojem će morati isprogramirati prethodno sastavljenog robota. Cilj je pokrenuti robota i napisati kod po kojem će robot prilikom kretanja prepoznati kad ima prepreku na putu. Nakon timskog rada slijedi natjecanje, a sudionci koji najbolje odrade zadatak dobit će simboličnu nagradu. Dečki uživaju i odlično napreduju, a mi im želimo što korisniji i ljepši boravak te mnogo uspjeha!

Naši učenici marljivo sastavljaju robota.
2018-06-26T13:37:26+00:00