Nastavno na izrazito uspješan boravak na robotičkom seminaru u Petnici početkom godine, naši budući drugaši, Vito Vrbić i Lovro Pavošević, uputili su se s mentoricom Vedranom Milutinović u Osijek na nastavak edukacije o programiranju na robotima. Prvi dan odslušali su predavanje o računalnom programu u kojem su potom trebali isprogramirati prethodno sastavljenog robota. Cilj je bio pokrenuti robota i napisati kod po kojem će robot prilikom kretanja prepoznati kad ima prepreku na putu. Nakon timskog rada održalo se natjecanje. Osim programerskih seminara, radionica i natjecanja, sudionici su imala priliku odlušati vrlo zanimljiva i poučna predavanja te upoznati kolege sa zajedničkim interesima.  Dečki su uživali i odlično napredovali, a nama je izuzetno drago što ima je boravak bio toliko koristan, uspješan i lijep!

Naši učenici marljivo sastavljaju robota.