Skip links

Interdisciplinarni dani

Svako polugodište u Prvoj privatnoj gimnaziji provedemo jedan dan sudjelujući u zanimljivim radionicama koje povezuju nekoliko predmeta, a pod nazivom Interdisciplinarni dan. Ovo je prilika da učenici zadanoj temi pristupe na kreativan način te lakše i brže usvoje nova znanja jer povezuju informacije  iz nekoliko različitih polja društvenih ili prirodoslovnih predmeta. Umjesto klasične nastave na Interdisciplinarnom danu učenici imaju radionice, projekte, kvizove i kreativne zadatke koje trebaju riješiti u grupama.

Cijeli je svijet učionica

Vjerujemo da se uči i u školi i izvan škole. Zato su putovanja važan dio naše nastave bilo da se radi o nastavi na putu, fakultativnim putovanjima, razmjeni učenika ili međunarodnim konferencijama.