Skip links

Interdisciplinarni sati

Interdisciplinarni sat omogućuje povezivanje dvaju različitih predmeta na jednom nastavnom satu. Tom prilikom profesor jednog predmeta dolazi „u goste” drugom profesoru na sat te predstavlja temu iz svoje perspektive. Puno se pojmova preklapa u različitim predmetima, a ako se teme predstave na ovakav način, učenici se uče povezivati gradivo, brzo ga usvoje i ovo im znanje ostaje zauvijek. Tako na primjer učimo o arhitektu Gaudiju na satu španjolskog, povežemo satove povijesti i engleskog ili matematike i biologije. 

Ovaj oblik međupredmetne nastave razvija vještinu učenika da primjenjuju povezivanje i kritičko promišljanje na sve predmete. Povrh toga ove im vještine mogu pomoći u budućem usvajanju znanja, daljnjem školovanju i profesionalnom razvoju.

Cijeli je svijet učionica

Vjerujemo da se uči i u školi i izvan škole. Zato su putovanja važan dio naše nastave bilo da se radi o nastavi na putu, fakultativnim putovanjima, razmjeni učenika ili međunarodnim konferencijama.