Skip links

Dokumenti i propisi

Prema kojim propisima radimo, naš godišnji plan i kurikul, dokumenti o informiranju i GDPR-u te otvoreni natječaji.

Propisi

Zakoni i pravilnici po kojima djelujemo i Statut Prve privatne gimnazije s pravom javnosti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10)
Statut Prve privatne gimnazije s pravom javnosti

Godišnji plan i kurikulum

Ovdje možete preuzeti kurikulum tekuće školske godine kao i plan i program.

Preuzmite „Kurikulum 2023./2024.”
Preuzmite „Godišnji plan i program 2023./2024.”

Informiranje i GDPR

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama te informacije o Općoj uredbi EU o zaštiti podataka (General data protection regulation – GDPR).

Preuzmite „Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.”

Informiranje i GDPR

Natječaji

Ovdje možete vidjeti aktualne natječaje za radna mjesta u Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti. Trenutno nema aktivnih natječaja.

MEĐUNARODNE ŠKOLE I INSTITUCIJE S KOJIMA SURAĐUJEMO

Cijeli je svijet učionica

Vjerujemo da se uči i u školi i izvan škole. Zato su putovanja važan dio naše nastave bilo da se radi o nastavi na putu, fakultativnim putovanjima, razmjeni učenika ili međunarodnim konferencijama.