RASPORED ZVONA

0. sat 8.00 – 8.45
1. sat 8.50 – 9.35
2. sat 9.40 – 10.25
pauza 20 minuta
3. sat 10.45 – 11.30
4. sat 11.35 – 12.20
pauza 30 minuta za ručak
5. sat 12.50 – 13.35
6. sat 13.40 – 14.25
7. sat 14.30 – 15.15
8. sat 15.20 – 16.00

Razrednici 2023./2024. i raspored informacija

1.a Elma Kerić, prof. – informacije srijedom od 15.20 do 16

1.b Bruno Bencarić, prof. – informacije ponedjeljkom od 15.20 do 16

2.a Renata Kostanjevec, prof. – informacije ponedjeljkom od 15.20 do 16

2.b Ines Popijač, prof. – informacije utorkom od 15.20 do 16

3.a Sara Vodogaz, prof. – informacije utorkom od 15.20 do 16

3.b Zoran Maljevac, prof. – informacije ponedjeljkom od 15.20 do 16

4.a Maja Trpčić, prof. – informacije srijedom od 15.20 do 16

4.b Maja Vrkić, prof. – informacije ponedjeljkom od 15.20 do 16

Školski psiholog Bruno Bencarić ima konzultacije za roditelje utorkom od 15 do 16 sati.

Kalendar školske godine 2023./2024.

Školska godina 2023./2024. počinje 1. rujna 2023. godine, a završava 31. kolovoza 2024.

Unutar toga, nastavna godina počinje 4. rujna 2023., a završava 21. lipnja 2024. za prve, druge i treće razrede, odnosno 24. svibnja 2024. za četvrte razrede. Nastavna godina podijeljena je na dva polugodišta: prvo polugodište od 4. rujna 2023. do 22. prosinca 2023. i drugo polugodište od 8. siječnja 2024. pa do kraja nastavne godine 21. lipnja 2024. godine.

Unutar školske godine učenici imaju jesenski, zimski, proljetni i ljetni odmor. Jesenski odmor počinje 30. listopada 2023. godine i traje do 1. studenoga 2023. godine, s tim da nastava počinje 2. studenoga 2023. godine. Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 27. prosinca 2023. godine i traje do 5. siječnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. siječnja 2024. godine. Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 19. veljače 2024. godine i završava 23. veljače 2024. godine, s tim da nastava počinje 26. veljače 2024. godine. Proljetni odmor za učenike počinje 28. ožujka 2024. godine i završava 5. travnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. travnja 2024. godine. Ljetni odmor počinje 24. lipnja 2024. godine.