RASPORED ZVONA

0. sat 8.00 – 8.45
1. sat 8.50 – 9.35
2. sat 9.40 – 10.25
pauza 20 minuta
3. sat 10.45 – 11.30
4. sat 11.35 – 12.20
pauza 20 minuta za ručak
5. sat 12.40 – 13.25
6. sat 13.30 – 14.15
7. sat 14.20 – 15.05
8. sat 15.10 – 15.55

Razrednici 2021./2022.

1.a Selena Brkić, prof.

1.b Zoran Maljevac, prof.

2.a Maja Trpčić, prof.

2.b Lea Hlad, prof.

3.a Dora Cecelja, prof.

3.b Elma Kerić, prof.

4.a Renata Kostanjevec, prof.

4.b Maja Breitenfeld, prof.

Kalendar školske godine 2021./2022.

6. rujna 2021. – početak nastavne godine

Prvo polugodište traje od 1. rujna do 23. prosinca 2021. godine.

Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. godine do 21. lipnja 2022. godine, a za maturante do 25. svibnja 2022. godine.

Jesenski odmor: od 2. do 3. studenoga 2021. godine.

Zimski odmor: od 24. prosinca 2021. godine do 9. siječnja 2022. godine te od 21. do 27. veljače 2022. godine.

Proljetni odmor: od 14.  do 24. travnja 2022. godine.

Informacije

Razrednici održavaju informacije po sljedećem rasporedu ili u drugom terminu u dogovoru s roditeljima:

1.a Selena Brkić, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

1.b Zoran Maljevac, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

2.a Maja Trpčić, prof. – srijedom 15.10-16.10

2.b Lea Hlad, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

3.a Dora Cecelja, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

3.b Elma Kerić, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

4.a Renata Kostanjevec, prof. – ponedjeljkom 15.10-16.10 sati

4.b Maja Breitenfeld, prof. – utorkom 15.10-16.10 sati

Molimo roditelje da najave svoj dolazak.