Kraj nastavne godine ne znači i pauzu za naše nastavnike. Naši su profesori imali čast slušati zanimljivo i motivirajuće predavanje u sklopu edukacije za profesore te time produbiti svoju stručnost.

Profesorica pedagogije i fonetike Biserka Šavora za njih je održala radionicu “Metodički pluralizam – suvremena paradigma poučavanja i učenja”. Koncentrirala se na tri teme: suradničko učenja, kritičko mišljenje te simulaciju rada s djecom u raznim situacijama. Njeno zanimljivo i inspirativno predavanje dalo je profesorima puno ideja i strategija koje će ubuduće primijeniti u svom radu i odnosima s bližnjima te učenicima i kolegama.

U sklopu edukacija i radionica naše su predavačice, profesorice Renata Kostanjevec, Elma Kerić i Ana Ribarić Gruber, predstavile primjere dobre prakse u suradničkoj nastavi, a prof. Ribarić Gruber također je održala kratko predavanje o pristupu učenicima u postpandemijsko vrijeme.

Naš je školski psiholog Bruno Bencarić približio kolegama pristup osjetljivijoj djeci, dok su predstavnici udruge Modus održali prezentaciju o svojoj suradnji s našim trećašima na temu regulacije emocija i loše strane društvenih mreža.