Plan i program

U našoj školi nastava se odvija prema Planu i programu za opće i jezične gimnazije.

Opća gimnazija

PREDMETIBROJ SATI TJEDNO
1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED4. RAZRED
Hrvatski jezik4444
Engleski jezik3333
Njemački jezik2222
Latinski jezik2200
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija0110
Logika0010
Filozofija0002
Sociologija0020
Povijest2223
Geografija2222
Matematika4433
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika - fakultativni2120
Politika i gospodarstvo0001
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Etika - izborni1111
Talijanski jezik - fakultativni0220
Španjolski jezik - fakultativni0220
Francuski jezik - fakultativni0220
Govorništvo - fakultativni1000

Jezična gimnazija

PREDMETIBROJ SATI TJEDNO
1. RAZRED2. RAZRED3. RAZRED4. RAZRED
Hrvatski jezik4444
Engleski jezik4444
Njemački jezik4333
Latinski jezik2200
Glazbena umjetnost1111
Likovna umjetnost1111
Psihologija0020
Logika0010
Filozofija0002
Sociologija0020
Povijest2222
Geografija2212
Matematika3333
Fizika2222
Kemija2222
Biologija2222
Informatika0200
Politika i gospodarstvo0001
Tjelesna i zdravstvena kultura2222
Etika - izborni1111
Talijanski jezik - fakultativni0022
Španjolski jezik - fakultativni0022
Francuski jezik - fakultativni0022
Govorništvo - fakultativni1000