PPG je Cambridge ESOL Bronze partner!

I ove godine dobili smo priznanje od Sveučilišta Cambridge da smo službeni pripremni centar za ESOL ispite (FCE, CAE i CPE) i to brončani partner. Brončani, srebrni i zlatni partneri određuju se po broju polaznika koji svake godine polažu ispite. Budući da smo mala škola u kojoj svake godine barem 10-15% od svih učenika dobije visoke ocjene iz dotičnih testova, jako smo ponosni na ovo postignuće.
2017-11-03T15:58:23+00:00