PPG uz opću postaje i jezična gimnazija!
Jako smo ponosni da ćemo od školske godine 2017./18. raditi i prema programu jezične gimnazije!