Velika nam je čast što ćemo prilikom sudjelovanja na najvećoj svjetskoj simulaciji debate na poznatom Sveučilištu Harvard posjetiti istaknutog hrvatskog znanstvenika dr. Vladimira Ivkovića u njegovom laboratoriju u sklopu Martinos Centra za biomedicinsko snimanje mozga mornaričke baze Charlestown u Bostonu.

Ovaj neuroznanstvenik s Harvarda dio je istraživačke biomedicinske skupine koju je odabrala NASA za integrirano istraživanje promjena u fiziologiji i ponašanju astronauta uslijed dugoročnog boravka u svemiru. Njihove spoznaje mogu pomoći u razumijevanju i liječenju bolesti, od karcinoma i moždanih udara do bolesti imunološkog sustava i psihijatrijskih poremećaja. Jako smo mu zahvalni što će izdvojiti svoje vrijedno vrijeme za nas i naša mnogobrojna pitanja.