Prirodoslovna / Ekološka grupa

[layerslider id=”4″]

Svi učenici zainteresirani za proučavanje svijeta oko sebe mogu se uključiti u rad prirodoslovne grupe. Bavimo se tematikom vezanom za zaštitu okoliša, održivi razvoj, etičkim pristupima svijetu oko sebe.

Naš rad temelji se na provođenju projekata koji su uglavnom međunarodnog karaktera. Do sada smo sudjelovali u projektima Europske škole za živući planet, U4Energy, Nanoyou, Futurenergia, Etwinning – Earth hour.

Osim međunarodni projekata uključujemo se i u Školski laboratorij slave, kviz Lijepa naša, organiziramo druženja sa poznatim hrvatskim znanstvenicima, posjete fakultetima koji se bave prirodoslovljem, bili smo i u Zavodu za forenziku.

2017-11-03T16:03:22+01:00