Profesori 2017-11-21T16:43:52+00:00

Profesori

Profesori njeguju individualan pristup u radu s učenicima i na raspolaganju su im za konzultacije i pomoć u savladavanju gradiva.

 Jasenka Breitenfeld
Jasenka BreitenfeldRavnateljica
1993. otvaram prvu privatnu školu u Republici Hrvatskoj.
 Maja Breitenfeld
Maja BreitenfeldZamjenica ravnateljice
ENGLESKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK
Profesorica engleskog jezika i zamjenica ravnateljice
 Renata Kostanjevec
Renata KostanjevecProfesorica
HRVATSKI JEZIK,ETIKA-IZBORNI,GOVORNIŠTVO – FAKULTATIVAN
U Prvoj privatnoj gimnaziji predajem hrvatski jezik, govorništvo i etiku, vodim dramsku i novinarsku grupu.
 Elma Kerić
Elma Kerić Profesorica
BIOLOGIJA, KEMIJA
Većinu svog života provela sam u predivnom gradu na četiri rijeke, Karlovcu, gdje sam završila opću gimnaziju.
 Antonija Nušinović
Antonija NušinovićProfesorica
NJEMAČKI JEZIK
U proljeće 2013. godine počinjem raditi u Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu kao profesor njemačkog jezika.
Danijela Jurčan
Danijela JurčanProfesorica
MATEMATIKA
Od 2009. radim u Prvoj privatnoj gimnaziji kao profesor matematike.
 Dora Cecelja
Dora Cecelja Profesorica
ENGLESKI JEZIK
Hi, I’m your English teacher.
Šime Sušić
Šime SušićProfesor
ZEMLJOPIS
Ja sam vaš profesor geografije.
 Zoran Kantolić
Zoran Kantolić Profesor
POVIJEST
 Inga Fröbe
Inga Fröbe Profesorica
LATINSKI JEZIK
Članica sam Komisije za polaganje državnog ispita za prof. grčkog i lat. jezika i članica SRS-a za grčki jezik na DM.
Vesna Pribeg
Vesna PribegProfesorica
INFORMATIKA
Nakon vrlo kratkog rada u osnovnoj školi kao prof. matematike već 15 godina radim kao prof. informatike u gimnaziji.
Ana Dorešić
Ana DorešićProfesorica
ŠPANJOLSKI JEZIK

Marijana Švenda-Lekić
Marijana Švenda-LekićProfesorica
POLITIKA I GOSPODARSTVO, SOCIOLOGIJA
Vlasta Sokolić
Vlasta SokolićProfesorica
LIKOVNA UMJETNOST
Paula Jurić
Paula JurićProfesorica
FILOZOFIJA, LOGIKA I ETIKA
 Ljiljanka Kordić
Ljiljanka Kordić Profesorica
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Matej Pavlić
Matej PavlićProfesor
ZBOR