Ana Plavetić

FILOZOFIJA, LOGIKA

Predajem filozofiju i logiku, dva predmeta kroz koja učenici razvijaju sposobnost kritičkog i apstraktnog mišljenja. Trudim se približiti im oba predmeta koja se u njihovim godinama čine apstraktnim i potičem ih da idu na natjecanja.

Moje ime je Ana Plavetić i rođena sam u Karlovcu. Tamo sam završila opću gimnaziju nakon koje upisujem filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Oduvijek me je interesirao rad s mladim ljudima pa nakon faksa krećem u potragu za poslom u školi. Predajem filozofiju i logiku, dva predmeta kroz koja učenici razvijaju sposobnost kritičkog i apstraktnog mišljenja. Kroz filozofiju jačaju toleranciju spram različitih mišljenja i osvještavaju vlastite i tuđe vrijednosti te uče da ne uzimaju svijet i druge oko sebe zdravo za gotovo. Logika im pomaže ojačati logično rasuđivanje i valjano zaključivanje. Trudim se približiti im oba predmeta koja se u njihovim godinama čine apstraktnim i potičem ih da idu na natjecanja.

Slobodno vrijeme volim provesti uz znanstvenu fantastiku, bilo knjiga, serija ili filmova, šetnje uz audio knjige, na koncertima i u kinu.