Leonarda Blašković

ENGLESKI JEZIK

Uživam u mnogo toga, a posebno u podučavanju engleskog! Vjerujem da se kroz prizmu stranog jezika može na poseban način učiti o životu i svijetu.

Ljubav prema jezicima gradim još od malih nogu, a u podučavanju sam se pronašla u radu s djecom i mladima tijekom srednje škole i studija. Imam iskustva u pripremama za maturu i radu u školi stranih jezika, a ljeta sam provodila u turističkim naseljima, organizirajući zabavne programe za djecu i mlade.

Dolazim iz Karlovca gdje sam odrasla i završila gimnaziju. Tijekom srednje škole sudjelovala sam u raznim projektima, pisala za školske novine i bila vjerni član debatnog tima. Upisala sam dvopredmetni studij komparativne književnosti i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2015. godine. Tijekom studija bila sam član studentskih udruga i sudjelovala u organizaciji međunarodnih studentskih konferencija. U nastavi sam počela raditi 2019. godine, kada sam nakon studentske prakse ostala u školi stranih jezika. Jedan semestar provela sam u Portugalu na studentskoj razmjeni u sklopu programa Erasmus+. Ljeto 2022. godine obilježila je diploma iz nastave engleskog jezika i komparativne književnosti, nakon čega sam se priključila PPG timu.

U slobodno vrijeme čitam, pišem i koristim svaku priliku za izlet ili neko novo iskustvo.