Mario Erak

MATEMATIKA

Veliki sam entuzijast u svom poslu i jako mi je stalo do uspjeha mojih učenika.

Pozdrav! Moje ime je Mario i radim meni najbolji posao – profesor sam matematike. Rođen sam u Šibeniku gdje sam i završio gimnaziju Antuna Vrančića, a nakon toga sam se uputio u Zagreb na PMF. Zaposlen sam u Klasičnoj gimnaziji. Veliki sam entuzijast u svom poslu i jako mi je stalo do uspjeha mojih učenika.

Slobodno vrijeme provodim uglavnom aktivno baveći se sportom, ponajviše košarkom koju, kao i matematiku, volim od dječačkih dana. Volim otići i na dobar koncert, pogledati zanimljiv film, putovati i družiti se s prijateljima.