Matej Pavlić

ZBOR

S Rektorovom nagradom u džepu, uputio sam se u Njemačku na godinu dana stažiranja na Max Planck Institutu za Istraživanje Mozga u Frankfurtu na Majni.

Rođen sam 19.02.1988. godine u Sisku, gdje završavam OŠ Viktorovac. 2002. godine upisujem se u Prvu privatnu gimnaziju, a nakon toga 2006. godine studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

S Rektorovom nagradom u džepu, uputio sam se u Njemačku na godinu dana stažiranja na Max Planck Institutu za Istraživanje Mozga u Frankfurtu na Majni.

Po povratku u Domovinu 2014. godine, stječem iskustvo u području penološke psihologije, polažem stručni i državni ispit, a zatim se upoznajem i sa radom u području organizacijske psihologije, u kojemu sam i trenutno aktivan.

Za mene je najvažnija sporedna stvar na svijetu glazba i njoj posvećujem najveći dio svojeg slobodnog vremena. Sviram klavir, gitaru i ukulele, okušao sam se i sa saksofonom i harmonikom, pjevam, a i član sam tročlanog benda. Nekoliko sam godina bio voditelj tenorske dionice u Akademskom zboru Filozofskog fakulteta u Zagrebu, čije je djelovanje nagrađeno i Posebnom Rektorovom nagradom, a veselim se i povremenom povratku u redove tog pjevačkog zbora.

Pored toga, ljubitelj sam prirode i putovanja te njegujem znatiželju i kritičko mišljenje.