Robert Barišić

DIGITALNI MARKETING

Jedan od ciljeva poduzeća Barrek group je edukacija partnera i klijenata jer je jednostavnije i lakše raditi i surađivati s ljudima koji znaju što rade i zašto to rade.

Osnivač sam i suvlasnik poduzeća BARREK Group koje se sastoji od devet brendova koji djeluju unutar poduzeća. Cilj poduzeća je prihvaćanje tržišnih promjena i potreba te ponuda rješanja koja pomažu ljudima i njihovom poslovanju.

U digitalni svijet ulazim upisivanjem studija digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu. Na drugoj godini studija započinjem s radom u jednom od poduzeća unutar koncerna Agrokor, i to u digitalnom odjelu, te imam prilike surađivati s mentorima i kolegama koji danas rade u jednim od najvećih kompanija poput Amazona i Googlea.

Nakon godinu dana rada u Agrokoru počinje moje poduzetničko putovanje i otvaram svoje prvo poduzeće i digitalnu agenciju Barek Digital koja se bavi razvojem i izradom web stranica i trgovina te digitalnim marketingom.

Ponosni sam nositelj triju certifikata koje je izdao EOQ (European Organization for Quality Management – Environmental Manager, Quality Manager i Risk Manager).

U Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti predajem izvannastavnu aktivnost “Digitalni marketing” od školske godine 2021./2022.