Propisi 2017-11-03T15:57:12+00:00

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementina vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 112/10)