Skip links
Idemo na Harvard - HMUN 2017! | Prva privatna gimnazija zagreb

Idemo na Harvard – HMUN 2017!

Predstavljamo Češku u Ekonomskom i socijalnom vijeću na konferenciji Harvard Model UN krajem siječnja 2017. Samo nas još 68 dana dijeli od odlaska na Harvard Model UN konferenciju u Boston. Na našu osmu uzastopnu konferenciju 26.siječnja 2017. idemo kao predstavnici Češke u sklopu Ekonomskog i socijalnog vijeća. Leonarda Katarina Vrban i Bruno Telen (2.r) proučavaju teme koje se tiču Prodaje djece i Lošeg postupanja prema duševnim bolesnicima u sklopu Vijeća za ljudska prava (UNHRC). Lelja Vitezica i Tea Bojanić (4.r) ove su godine dio Vijeća za kontrolu opojnih droga (Commision of Narcotic Drugs) unutar kojeg će raspravljati kako suzbiti nezakonito korištenje opojnih sredstava te pranje novca. Kristina Ivančić (4.r) predstavlja UN Office of Outer Space Affairs koji se bavi temom sigurnosti i naoružavanju, kao i zbrinjavanju te čišćenju Svemira od ostataka svemirskih letjelica i satelita. Jurica Janžeković i Bruno Kecman (4.r) će u sklopu Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency) raspravljati o etničkim i vjerskim napetostima u novonastalim državama. Nije potrebno ni naglasiti koliko smo oduševljeni ovim zanimljivim temama i zahvalni na prilici da što više naučimo o relevantnim i aktualnim problemima u današnjem svijetu i kroz zajedničku suradnju osmislimo mjere pomoću kojih se ti problemi mogu barem djelomično riješiti. Hmunovci aerodrom