Skip links
Naši učenici na Harvard Model United Nations konferenciji u Bostonu | Prva privatna gimnazija zagreb

Naši učenici na Harvard Model United Nations konferenciji u Bostonu

Leonarda Katarina Vrban i Bruno Telen (2.r) proučavaju teme koje se tiču Prodaje djece i Lošeg postupanja prema duševnim bolesnicima u sklopu Vijeća za ljudska prava (UNHRC). Lelja Vitezica i Tea Bojanić (4.r) ove su godine dio Vijeća za kontrolu opojnih droga (Commision of Narcotic Drugs) unutar kojeg raspravljaju kako suzbiti nezakonito korištenje opojnih sredstava te pranje novca. Kristina Ivančić (4.r) predstavlja UN Office of Outer Space Affairs koji se bavi temom sigurnosti i naoružavanju, kao i zbrinjavanju te čišćenju Svemira od ostataka svemirskih letjelica i satelita. Jurica Janžeković i Bruno Kecman (4.r) u sklopu Međunarodne agencije za atomsku energiju ( International Atomic Energy Agency) raspravljaju o etničkim i vjerskim napetostima u novonastalim državama. Nije potrebno ni naglasiti koliko smo oduševljeni ovim zanimljivim temama i zahvalni na prilici da što više naučimo o relevantnim i aktualnim problemima u današnjem svijetu i kroz zajedničku suradnju osmislimo mjere pomoću kojih se ti problemi mogu barem djelomično riješiti. Ovim fotografijama želimo predočiti samo djelić atmosfere sa konferencije. Jako smo ponosni na naše učenike! H19 H6 H16 H12 H4 Hmun3 H3 H7 H16  Harvard7