Skip links
Prilikom naše debate na Harvardu posjetit ćemo hrvatskog neuroznanstvenika Vladimira Ivkovića PPG prva privatna gimnazija zagreb

Prilikom naše debate na Harvardu posjetit ćemo hrvatskog neuroznanstvenika Vladimira Ivkovića

Velika nam je čast što ćemo prilikom sudjelovanja na najvećoj svjetskoj simulaciji debate na poznatom Sveučilištu Harvard posjetiti istaknutog hrvatskog znanstvenika dr. Vladimira Ivkovića u njegovom laboratoriju u sklopu Martinos Centra za biomedicinsko snimanje mozga mornaričke baze Charlestown u Bostonu.

Ovaj neuroznanstvenik s Harvarda dio je istraživačke biomedicinske skupine koju je odabrala NASA za integrirano istraživanje promjena u fiziologiji i ponašanju astronauta uslijed dugoročnog boravka u svemiru. Njihove spoznaje mogu pomoći u razumijevanju i liječenju bolesti, od karcinoma i moždanih udara do bolesti imunološkog sustava i psihijatrijskih poremećaja. Jako smo mu zahvalni što će izdvojiti svoje vrijedno vrijeme za nas i naša mnogobrojna pitanja.