Skip links
Uskoro idemo u Boston na Harvard Model United Nations - najveću međunarodnu debatnu konferenciju | Prva privatna gimnazija zagreb

Uskoro idemo u Boston na Harvard Model United Nations – najveću međunarodnu debatnu konferenciju

Velika nam je čast što uskoro idemo 14. put na Harvard Model United Nations – najveću međunarodnu debatnu konferenciju za srednjoškolce koja simulira rad Ujedinjenih naroda. Veselimo se odlasku u Boston, SAD i jedva čekamo započeti novi debatni nastup! Čak 12 PPG delegata debatirat će unutar odabranih odbora te zastupati Liberiju i Céṫí Micdúgal. Kristina Mihelčić debatirat će unutar Posebnog sastanka o klimatskim promjenama (SSCC), Lena Palić predstavljat će Mđunarodnu organizaciju rada (ILO), Luce Cvitković i Maša Maglić debatirat će su u sklopu Odbora za socijalna, humanitarna i kulturna pitanja (SOCHUM), Marija Mohorović predstavljat će Međunarodni hitni fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Katarina Würsching  debatirat će u sklopu Konferencije u Bandungu, Petar Galinec i Timur Krkalić zastupat će Posebni odbor za politiku i dekolonijalizaciju (SPECPOL), Lukas Maras predstavljat će Međunarodnu organizaciju o migraciji, Loris Anušić debatirat će unutar Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Šime Petrak zastupat će Povijesnu Opću skuštinu (HGA) dok će Eva Komerički debatirati u sklopu Vijeća sigurnosti u budućnosti Céṫí Micdúgala (FSC). Teme o kojima će debatirati uključuju dječji rad, maloljetne nevjeste, industrijsku revoluciju i separatističku krizu u fiktivnom kraljevstvu, implementaciju održivih rješenja u proizvodnju i distribuciju hrane, sukob u Zapadnoj Sahari, solarni geoinženjering, klimatske migracije i mnoge druge. Naši su se zastupnici mjesecima marljivo pripremali s mentoricama: ravnateljicom Majom Breitenfeld te profesoricama Dorom Ceceljom i Ines Popijač, učeći o radu Ujedinjenih naroda, prateći aktualne političke i kulturne medijske sadržaje, ali i proučavajući povijesne krize i teme prijepora među zemljama. Prateći duh Ujedinjenih naroda, HMUN konferencija teži njegovanju konstruktivnog foruma za otvoreni dijalog na široku lepezu složenih tema, uključujući međunarodni mir i sigurnost ili gospodarski napredak.