Srednjoškolsko obrazovanje izazov je ne samo zbog težine gradiva i broja predmeta, nego i zato što učenici redovito završe osnovnu školu bez razvijenih vještina i strategija učenja, čemu nužno prethodi prepoznati koji stil učenja i usvajanja im pojedinačno najbolje odgovara. Iz tog razloga, već godinama organiziramo radionice i predavanja na temu uspješnijeg učenja i organizacije vremena, popraćene informativnim i stručnim, no pristupačno napisanim tekstovima koji se mogu naći na našojim mrežnim stranicama. Osim toga, svaki profesor na početku godine učenicima podijeli savjete kako najbolje učiti taj predmet.

Naša profesorica psihologije, Ana Ribarić Gruber, 24. listopada je održala radionicu za učenike prvog razreda. Tijekom interaktivne radionice učenici su kroz vježbe naučili prepoznavati ključne pojmove, izrađivati mentalne mape i osvijestili vlastiti idealni stil učenja. Neki bolje uče vizualno, neki slušajući, neki kinestetički, itd. Osim usvajanja različitih tehnika i strategija uspješnog učenja, ključne kompetencije koje su se također pokušale usaditi učenicima su bolja i efikasnija organizacija vremena te postavljanje realnih, svrhovitih i vremenski uvjetovanih ciljeva. Učenike upozorilo i da paze na tzv. kradljivce vremena, poput mobilnih uređaja.

Radionicu će proći i učenici viših razreda.

Nadamo se da će im radionica biti od koristi do kraja gimnazijskog i višeg obrazovanja te da će naučeno što prije početi primijeniti u praksi.