Učenici naše škole imaju priliku svakog dana doći na konzultacije u 8:10 iz nekog predmeta.

Konzultativna nastava iz pojedinih predmeta pomaže učenicima u svladavanju (zahtjevnog) nastavnog programa.