Prošli tjedan maturanti su nastavu likovne umjetnosti imali na gradskim trgovima i ulicama. Građevine su s profesoricom Sokolić analizirali kao primjere historicističkih pravaca. Na Trgu Republike odabrali su neke zanimljive detalje te ih crtali i time prepoznavali stil. Laganom šetnjom stigli su do kuće Kalina (Masarykova i Gundulićeva), gdje se susreću neorenesansa, secesija i moderna arhitektura. Istraživanjem ornamenata na pročelju prekrivenom keramičkim pločicama, učenici su istražili bujnost i maštovitost stila. Izrazili su želju da cijeli dan ovako provedu učeći o arhitekturi.