Skip links

Savjeti za učenje

Pronađite korisne savjete za učenje u tekstovima koje je pripremio školski psiholog Prve privatne gimnazije.

U Prvoj privatnoj gimnaziji učimo učenike učiti od prvog razreda. S njima prolazimo metode koje im mogu biti od pomoći u obrazovnom procesu te olakšati savladavanje gradiva i u školi i u budućnosti na fakultetu.

Cijeli je svijet učionica

Vjerujemo da se uči i u školi i izvan škole. Zato su putovanja važan dio naše nastave bilo da se radi o nastavi na putu, fakultativnim putovanjima, razmjeni učenika ili međunarodnim konferencijama.