Udžbenici

Popis udžbenika za program opće gimnazije.

NAZIV UDŽBENIKANAKLADNIK
BAŠTINA RIJEČI 4 : čitanka iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije sa separatom: Pregled povijesti književnosti
Milivoj Solar, Snježana Zrinjan, Višnja Sorčik
ALFA
BIOLOGIJA 4 : udžbenik iz biologije za četvrti razred gimnazije
Irella Bogut, Dubravka Čerba, Mihaela Marceljak Ilić, Snježana Đumlija, Melita Lichtental
ALFA
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4. godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina učenja) sa audio CD-om
Beata Ćwikowska, Beata Jaroszewicz, Anna Wojdat-Niklewska; suradnik u preradi: Toni Škeva
KLETT
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Petar Jakopec
ŠK
FILOZOFIJA - UVOD I POVIJEST : udžbenik filozofije u četvrtom razredu općih, jezičnih i klasičnih gimnazija
Boris Kalin
ŠK
FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije
Vladimir Paar
ŠK
FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dragica Dujmović Markusi, Terezija Pavić-Pezer
PROFIL
GEOGRAFIJA 4 : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije
Hermenegildo Gall, Predrag Kralj, Robert Slunjski
ŠK
GLAZBENA UMJETNOST 4 : udžbenik glazbene umjetnosti s višemedijskim nastavnim materijalima na 3 CD-a u četvrtom razredu gimnazije
Rozina Palić Jelavić, Nada Medenica
ŠK
KEMIJA 4 : udžbenik iz kemije za četvrti razred gimnazije (s CD-om)
Nikolina Ribarić, Irena Futivić, Nikola Sakač
ALFA
KEMIJA 4 : zbirka zadataka iz kemije za četvri razred gimnazije
Gordana Pavlović
ALFA
KORACI KROZ VRIJEME 4 : udžbenik povijesti u četvrtom razredu gimnazije
Krešimir Erdelja, Igor Stojaković
ŠK
LIKOVNA UMJETNOST 4 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 4. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom
Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulir, Elen Zubek
ALFA
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 1. polugodište
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
PROFIL
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za četvrti razred gimnazije i tehničke škole, 2. polugodište
Zvonimir Šikić, Milena Ćulav Markičević, Petar Vranjković
PROFIL
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik u četvrtom razredu gimnazije
Đuro Benić, Nataša Vulić
ŠK
SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A. Davies
OXFORD
SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2+ za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Caroline Krantz, Paul Kelly, Tim Falla, Paul A. Davies, Jill Florent
OXFORD