Dobili smo poziv da već osmi put sudjelujemo na HMUN ( Harvard Model United Nations) konferenciji Bostonu u siječnju 2017. Buduća delegacija već se nekoliko puta sastala i veseli nas da i ove godine ima puno zainteresiranih učenika!