Skip links
Edukacija za profesore u našoj školi PPG prva privatna gimnazija zagreb

Edukacija za profesore u našoj školi

Nisu učenici jedini u školskim klupama – naši su profesori imali još jednu korisnu edukaciju prije početka nove školske godine. Teme o kojima su slušali su poticanje kritičkog mišljenja u nastavi svih predmeta, upotreba digitalnih alata u nastavi, saznali su sve o Školi za život i sudjelovali su u webinaru koji je obrađivao temu održivog razvoja. Jako smo ponosni što je upravo održivi razvoj međupredmetna tema koja će se provlačiti kroz naš rad u školskoj godini 2019./2020.