Skip links
Geografsko-kulinarska radionica u PPG-u | Prva privatna gimnazija zagreb

Geografsko-kulinarska radionica u PPG-u

Istraživačka grupa profesora Sušića, prošle su srijede pripremili pravi interdisciplinarni projekt! Objedinili su biologiju, geografiju i kulinarstvo, a njihova potraga započela je na Dolcu. Učenici su imali zadatak da na ribarnici pronađu što više čudnih i manje poznatih riba. Prvo su pokušali odrediti vrstu ribe, u kojem dijelu mora žive, čime se hrane i jesu li gospodarski važne. Zatim su htjeli utvrditi jesu li to autohtone Jadranske ribe ili su došle putem balastnih voda ili kroz Sueski kanal. Među 15 riba koje su učenici donijeli nalazila se jedna alohtona riba koja je iz Crvenog mora dospjela u Jadransko more. Riječ  je o ribi gušter latinskog naziva Synodus saurus. 12274654_1053137318043263_2372309323677644965_n U zadnjoj fazi projekta, profesor Sušić upoznao je učenike s anatomijom ribe i njezinim filetiranjem, a sve u svrhu popularizacije ove hranjive namirnice među mladima. Svaki je učenik potom pripremio vlastitu ribu zajedno s prilozima. Učenici su pokazali zavidnu motivaciju, a profesor Sušić jako je zadovoljan s njihovim angažmanom i rezultatima!