Skip links

Koncerti u Lisinskom i Glazbenom zavodu

8.veljače bili smo na koncertu koji su izvodili Mladi talenti uz Zagrebačku filharmoniju. Posebno nas se dojmio venezuleanski dirigent Rafael Payare pobjednik Malco natjecanja u Kopenhagenu, na kojem pobjednik kao jednu od nagrada dobiva i mogućnost nastupa sa 20 najboljih europskih orkestara, među njima i sa Zagrebačkom filharmonijom. Uz njega su nastupile i mlade nade sopranistica Marija Kuhar Šoša i bariton Ipča Ramanović.

Slušali smo Mozartov Don Govanni, Donizettijev Don Pasquale, Mercadanteovu Fantaziju na temu iz opere Lucia Di Lammeromoor, Donizettijevu Luciu Di Lammermoor, te Gounodovog Fausta.

18. veljače prisustvovali smo koncertu Simfonijskog puhačkog orkestra OSRH u Hrvatskom glazbenom zavodu. Kao solisti nastupili su sopranistica Ana Fortuna i klarinetist Miroslav Vukovojac-Dugan. Slušali smo djela C. Orffa „5 stavaka iz Carmine Burane“, B. Papandopula „Concerto da camera“, M. Goulda „Pavanne“, A. Grgina „Concertino za klavir“ i U. Sommerlatte „Metropolis“.