Skip links
Mijenjajmo svijet medijacijom PPG prva privatna gimnazija zagreb

Mijenjajmo svijet medijacijom

Svakodnevno sudjelujemo u, ili samo promatramo, mnogo malih ili malo većih sukoba. Često se prepiremo s roditeljima, kolegama, prijateljima, nama jako dragim ljudima ili pak s potpuno nepoznatim ljudima. Još češće se nakon svakodnevnih trzavica i svađa osjećamo loše, umorno i nezadovoljno pa čak i ako smo u svađi „pobijedili“.

A kako izbjeći trošenje energije na nepotrebna prepucavanja, kako pristupiti svakom sukobu i mirno ga riješiti na zadovoljstvo svih uključenih uči nas medijacija.

Medijacija je metoda rješavanja sukoba koja nas uči razumijevanju, kvalitetnoj komunikaciji, dijalogu i toleranciji.

Na Medijaciji naučit ćemo puno o sebi, svojim emocijama, kako se nositi s neprestanim promjenama i kako pomoći sebi i drugima riješiti sukobe. Ono što medijaciju čini posebnom je povjerljivost – ono što se kaže na medijaciji ostaje između sukobljenih strana i medijatora.

Naš najvažniji moto je: Možemo to riješiti!

Grupu vodi profesorca Elma Kerić.