Skip links
Na Sljeme

Na Sljeme, na Sljeme, na Sljeme…

 
Kad?  U subotu, 19.09. 2015. u 9:00 h

Gdje?  Na Mihaljevcu  (okretište tramvaja br. 14 i 8)

Itinerar puta: Leustekova staza – 2. stup – Gips – itvor Snopljak – Sljeme – pauza za gablec – Cinovnicka livada – Erberov put – Srnec – Horavatove stube – Hunjka – Puntijarka

Molimo učenike da provjere prognozu dan prije i prikladno se obuku. Vidimo se!!!