Skip links
Najveća svjetska lekcija – videokonferencija o postizanju održivosti u korporativnom svijetu | Prva privatna gimnazija zagreb

Najveća svjetska lekcija – videokonferencija o postizanju održivosti u korporativnom svijetu

Učenici 2.a razreda imali su veliku priliku upoznati se s primjerom dobre prakse u korporativnom svijetu, sudjelujući u videokonferenciji koju smo organizirali u sklopu projekta Najveća svjetska lekcija zajedno sa koordinatorima projekta Institutom za društveno odgovorno ponašanje. O Francku, poslovanju i filozofiji rada mogli su čuti od Ivane Tavre, direktorice korporativnih komunikacija. Učenici su naučili da se u poslovnom svijetu sve više brine o održivosti i da se provode akcije i unapređuje poslovanje u skladu s UN-ovim Ciljevima održivog razvoja. Pažljivo su pratili minikonferenciju i postavljali pitanja kojima su željeli saznati više o utjecaju održivosti na profit, kao i na promociji kvalitetnog obrazovanja kroz stipendiranje i primjere dobre prakse. Drago nam je da Franck ulaže puno u ostvarivanje 17 ciljeva održivog razvoja.  width=