Skip links

Obavijest za učenike i roditelje – NOVO

Probna državna matura iz matematike održat će se 23. 12. u 9 h, a iz povijesti i likovne umjetnosti u 13 h. Probna matura iz hrvatskog jezika održat će se 27.12. u 9 sati, a iz psihologije, kemije i fizike u 13. Probna matura iz engleskog jezika pisat će se 30.12. u 9, a iz biologije u 12h. Probni test iz FCE-a održat će se 3.1. u 10h.

Želimo Vam ugodne i vesele blagdane!