Skip links
Obilježili smo dan broja Pi | Prva privatna gimnazija zagreb

Obilježili smo dan broja Pi

Naši učenici drugog razreda proslavili su dan broja pi! Dan broja pi održava se 14. ožujka (ili 3/14 po američkom zapisu datuma u kojem se prvo piše broj mjeseca, a zatim dana) jer su 3, 1 i 4 tri najznačajnije znamenke broja π u decimalnom zapisu. Čini se da je ova matematička konstanta prilično značajna: na današnji dan rodio se Albert Einstein, a umro je Stephen Hawking.  Pi konstanta definirana je kao odnos opsega i promjera kruga, a njegova numerička vrijednost zaokružena je na 64 decimale: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923.