Skip links

Odlazak u Centar za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“

U okviru priprema za Otvoreni dan učenici obavljaju različite aktivnosti koje će im pomoći u realizaciji njihovih projekata. Jedna od takvih je i obilazak Centra za kriminalistička vještačenja „Ivan Vučetić“, poznatijeg kao centar za forenziku. Široj javnosti je poznato da je Ivan Vučetić prvi Hrvat koji se koristio tehnikom otisaka prstiju u kriminalisčkim vještačenjima.