Skip links

Predavanje “Odgovorno ponašanje na društvenim mrežama”

Psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Ana Marija Španić održala je predavanje za roditelje naziva “Odgovorno ponašanje na društvenim mrežama”, a u tijeku su i radionice za učenike iste teme.

Iako svi prvo pomislimo na bezbrojne prednosti interneta i društvenih mreža, moramo u sebi osvijestiti da oni sa sobom povlače i veliku odgovornost. Pogotovo zato što otkrivaju mnoge rizike i opasnosti. Komunikacija u virtualnom svijetu ima gotovo jednaka pravila lijepog ponašanja kao i u stvarnome, međutim, mnogi to zloupotrebljavaju.