Skip links
Radionica: kako izreći kritiku

Radionica: kako izreći kritiku, a da ne povrijedimo drugu osobu

Naša profesorica psihologije Ana Ribarić Gruber održala je zanimljiviu radionicu s učenicima drugog razreda o konstruktivnoj kritici.

Svi smo na svojoj koži iskusili da je teško nekome iznjeti kritiku, a da se ta osoba ne uvrijedi ili da ne bude povrijeđena. Upravo smo o tome raspravljali na radionici i došli do nekoliko rješenja kako uspjeti i dobronamjernu kritiku učiniti dobroprimljenom. Pri tom smo preuzeli uloge strana koje u razgovoru otkrivaju svoje mišljenje, ali i emocije. Svi smo zaključili da je jako teško čuti kritiku svog ponašanja, a još je teže ne reagirati tako da trenutnoj situaciji ne dodamo prethodna iskustva. Primjerice, lako je na kritiku odgovoriti protukritikom ili se nadovezati na prethodne probleme u odnosu koji nisu riješeni.

Jako je bitno kritiku izreći odmah kada dođe do problema jer će kasnije ona postati puno veći teret. Jednako tako, shvatili smo da je pametno konstruktivnu kritiku uputiti osobno u četiri oka, a ne dok smo okruženi drugima. Afirmativnim ponašanjem možemo riješiti neki problem bez da povrijedimo drugu osobu kojoj je ta kritika namijenjena.