Skip links
Rezultati testiranja PPG prva privatna gimnazija zagreb

Rezultati testiranja

Učenici pod sljedećim zaporkama stekli su pravo prijave za upis u Prvu privatnu gimnaziju s pravom javnosti. Redoslijed zaporki ne predstavlja rang-listu nego su one navedene prema abecednom redu prezimena učenika.

Prijave i upisi u Prvu privatnu gimnaziju s pravom javnosti održat će se, kao i dosad, preko stranice Upisi.hr. Od 25. lipnja birate školu i važno je da nas stavite na prvo mjesto i/ili drugo mjesto (opća i/ili jezična gimnazija) jer izabrano mjesto utječe na vaš rang.

Prijave traju do 7. srpnja, a objava konačnih rezultata je 10. srpnja.

Za učenike koji žele prijeći u drugi ili treći razred roditelji moraju predati molbu Nastavničkom vijeću do 1. srpnja te poslati fotokopiju zadnje svjedodžbe. Rezultate će saznati 5. srpnja.

Ako imate dodatne upite, slobodno nam se javite na broj 099 4852 142.

Učenici prvih razreda koji su stekli pravo prijave za upis – testiranje 1. srpnja 2021.:

NCSA1598
fifa2022
Korčula1234
Dar3n2
Škola1234
ACER1234
more2409
amo8i632
IMMM4353
T14I10A2658

 

Učenici prvih razreda koji su stekli pravo prijave za upis- testiranje 19. lipnja 2021.:

MH69N2X2
R7o3k6o8
P1B1A2
Ben123
ABCD321
RISK3030
Danći1238
abcd123
290611
drvo2602
Kormilo
DEAK3561
ACDB2608
BUBA6637
VODA0202
MiaG2007
DEKA1612
Zila0422
slon1234
SAVA2468
aBcD1101
Maslačak1245
LIST1910
1102meow
Stol0403
t1e2o3k4
Knez1527
s1a3r1a3
28280ŽABA
0602NKch
1949SKKT
šest1234
KBDF2794
KOCKA2711
VITA1234
MarMar2410
PSIĆ4447
Maxi5555
lana2405
CIGLA2525
LIST4242
2I541LKV
MM11A22A
Jabuka12345
1118KNJIGA
LUBENICA1805
Nero1235
lola1234
RUŽA2245
T4T5T6T7
lana1234
AN628A0L
Lana1986
2967JANP
MARA1234
7777Test
Bsol1001
TRIVIA1306
NEBO1817
Luka2222
abcd1234
škola31769
LORA2006
NIKI2436
Benz2812
LUMA3108
more2074
Ivan2610
LOGIKA0000