Skip links
Učenici su rekonstruirali Prijana Lovru na satu lektire PPG prva privatna gimnazija zagreb

Učenici su rekonstruirali Prijana Lovru na satu lektire

Na satu hrvatskog jezika prof. Renate Kostanjevec 1.a razred je obrađivao pripovijetku Augusta Šenoe “Prijan Lovro” te odlučio drugačije joj pristupiti od klasične obrade lektire.

Kako ova pripovijetka priča priču unutar priče, tako su se i naši učenici uključili u sam proces stvaranja novog djela i odlučili ispričati svoju priču. Rekonstruirali su Prijana Lovru na način da su preuzeli likove i izmijenili njihovu sudbinu. Svatko je preuzeo ulogu nekog od likova i razmislio što bi napravio na njegovom mjestu, kako bi postupio i do kojih bi sve drugačijih događaja to moglo dovesti.